OLYMPISK VÆGTLØFTNING

4300 Barbell Club er official Olympisk VægtLøftningsklub og godkendt under Dansk Vægtløftnings Forbund og Dansk Idræts forbund.

Det vil sige, at der er mulighed for dem, der gerne vil deltage i officielle konkurrencer og turneringer.

Vi råder over super dygtige og kompetente træner; alt fra begynderniveau og til konkurrenceniveau og pt. råder vi over en Olympic WeightLifting Coach, Level 3.

Vores trænere sørger for undervisning, træning, programmering i forhold til den enkelte, idet vi alle har hver vores måde kroppen arbejder på – og skal tilpasses til de enkelte løft.

Vi anvender viden om bio-mekanik til spotning og korrektion samt video for evaluering når dette findes relevant.

Alle personer løfter forskelligt og har sine egne særpræg; der skal tillægge respekt. Netop her; er den enkelte blevet grundstærk. Det er denne grundstyrke som vi vil udnytte ved at tilrette denne til de officielle konkurrenceregler. Det er af overordnet vigtighed, at have en forståelse for, at vi alle ikke er ens – og ikke bliver det – men kan lære, teknisk, at tilpasse vores stil til de enkelte løft.

Her er vi også eksperter.

Programmering i forhold til teknik og styrke er ligeledes vigtig og et område, hvor træningen gang på gang varieres; ligesom vi ofte træner og øver til PR./ konkurrence.

Hertil træner vi mobilitet, styrketræning, Powerlifting, tekniske varianter, coacher relevante områder.

Hvad er Olympisk Vægtløftning?

I vægtløftning konkurreres der i to forskellige øvelser: nemlig det som vi på dansk kalder; ”træk og stød”-snatch (træk) og clean and jerk (stød).

Det tungeste ”godkendte” løft i de to discipliner, snatch og clean and jerk, lægges sammen til en”to-kamp” i olympisk vægtløftning.

Snatch samt Clean and Jerk er to meget teknisk krævende løft, der stiller enormt store krav til din mobilitet, stabilitet, styrke og eksplosivitet.

Øvelserne deles ofte op i mindre hjælpeøvelser for at lære teknikken; og den påkrævet koordination/ mobilitet.

I vægtløftning sammenlignes løftere på tværs af vægtklasser, indenfor det det hedder Sinclair-point.

Klubber, i Danmark, er organiseret under Dansk Vægtløftnings-Forbund, der igen er organiseret under Dansk Idræt forbund; Og det internationale forbund; International WeightliftingFederation.